Ya çocuğunuz size bağımlıysa...
Bu yolculukta annenin her hareketinin, çocuğunun bugününü ve yarınını şekillendirdiğini vurgulayan Korku ve Ötesi kitabının yazarı Nörolog Mehmet Yavuz, anne-çocuk bağlanma ilişkilerini anlatıyor.

Ya çocuğunuz size bağımlıysa...


Annelik, çocuğun ilk nefesini almak için attığı çığlığın hayat duvarlarında yankılanmasıyla başlamaz. Annelik, bir bebeğin ana rahminde oluşmaya başladığı ilk gün başlar ve hayat boyu devam eder. Anne ve çocuk arasındaki ilişki de aynı şekildedir; göbek bağıyla başlangıcı yapan ve kişinin son nefesine kadar süren bir yolculuğu temsil eder.

ANNE ÇOCUK ile ilgili görsel sonucu

Anne ile çocuk ilişkisi sadece bugünü değil yarını da inşa eder

Çocuğun bakım vereni ile yaşamın ilk yıllarında kurduğu ilişki, sonraki yıllarda onun sosyal ilişkilerini büyük oranda etkilemektedir. Bakım veren kişi çoğunlukla annedir. Annenin çocuğa verdiği emniyet duygusu ve sağlanan güvenli bağlanma koşulları, duygusal gelişim üzerinde büyük etki bırakır.

ANNE ÇOCUK ile ilgili görsel sonucu Anneden yoksun kalan ya da güvenli bir bağlanma ortamı yakalayamayan çocuklar, ileriki yaşamlarında sosyal beceriler konusunda geride kalıyor, içe kapanıklık, yetersiz okul başarısı ve cinsel davranış bozuklukları gösterebiliyorlar.

ANNE ÇOCUK ile ilgili görsel sonucu

 

Anneden çocuğa bir bağlanma hikayesi…

Çocuğun annesi ya da annesinin görevlerini üstlenen kişiyle kurduğu ilişki, yaşamın geri kalanında da referans olacak türden bir ilişkidir. Annenin verdiği sıcaklık, bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak konusundaki özeni, gerektiğinde orada olacağına dair güven duygusu, çocuğun ileride yaşayacağı ilişkilerde belirleyici olmaktadır.ANNE ÇOCUK ile ilgili görsel sonucu Biraz basite indirgersek çocuk anneyi nasıl algılarsa geri kalan insanları o şekilde bilir. Elbette çocuğun böyle bir ilişkiden çıkardığı tek sonuç annesiyle ilgili değildir. Çocuk kendi değerini de bu ilişkiye bakarak bulmaya çalışır. Olaylara göre gözlemler yapar ve öz benlik algısını tüm bunlarla birlikte oluşturur.

John Bowlby ve arkadaşları tarafından geliştirilen Bağlanma Kuramı'na göre çocuk annesine 3 şekilde bağlanır.Ä°lgili resim

Güvenli Bağlanma

Annesiyle güvenli şekilde bağ geliştiren çocuklar, anneleri bulundukları odadan ayrıldığında üzülürler ama teselli edilebilirler. Anne geri döndüğünde ise bu kavuşmayı sevinçle karşılarlar. Anne ile aynı ortamda iken etrafta bağımsızca dolaşıp ara sıra annelerinin yanına dönerler. Tüm bağlanma şekilleri şüphesiz çocuğun kendi mizacından da etkilenir, sadece anneye bağlı bir süreç olduğunu söylemek annelere haksızlık olur. Ancak güvenli bağlanma sağlayan annelerin tipik özellikleri olduğu görülmektedir. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz. Çocuklarına emniyet duygusu veren anneler, çocuklarının ağlamalarına ya da yardım isteklerine karşı duyarlıdır. ANNE ÇOCUK ile ilgili görsel sonucuÇocukların isteklerine karşı tutarlı şekilde davranırlar. Çocuklarının göz teması ya da yakınlık kurma isteğini gördüklerinde olumlu ve ilgili şekilde yanıt verirler.

Kaçıngan Bağlanma

Kaçıngan bağlanan çocuklar, anneleri yanlarında değilken ağlamazlar. Anne geri döndüğünde ise anneye karşı ilgisiz ve duyarsız görünürler. Mesafeli davranan, duygusal bağ kurmanın zor olduğu ve yeteri kadar özen göstermeyen annelerin çocukları kaçıngan ya da bir başka deyişle çekinceli bir bağlanma şekli benimsemektedirler.ANNE ÇOCUK ile ilgili görsel sonucu

Kaygılı - Kararsız Bağlanma

Annenin ya da bakım veren kişinin çocuğa karşı tutarsız davranışlar sergilemesi, çocuğu kaygılı ve kararsız bir bağlanma ilişkisine sokar. Bu türden bir ilişkide anne ortamdan ayrıldığında çocuk üzülür ancak geri döndüğünde de kaygıları hafiflemez. Çocuğun bağlanma ihtiyacı vardır ama anneye karşı da dirençli davranır. Tatmin edilemeyen güvenlik hissi ve ortamdaki tutarsızlık, çocuğun yetişkinlik dönemindeki ilişkilerine de yansıyacaktır. Çocuk sosyal ilişkilerinde yakınlık kurmak konusunda sorunlar yaşar.ANNE ÇOCUK ile ilgili görsel sonucu

Çocuk ihtiyaç duyduğunda bakım veren kişiye ulaşamıyorsa kendini ihmal edilmiş ya da değersiz algılıyorsa bu durum yaşam boyu sosyal ilişkileri üzerinde etkisini gösterecek; yaşadığı bağlanma türüne göre depresyon, kişilik bozuklukları ve kronik korku gibi sorunlara yatkın hale gelecektir.


Tarih: 30.05.2019 15:23